Hướng dẫn tập Yoga

Nhạc tập Yoga có thể giúp bạn hòa vào dòng chảy thể chất và tinh thần của những bài tập. Vì vậy, theo nghĩa này, việc sử dụng âm nhạc chắc chắn không làm mất đi truyền thống yoga