YOGA

FITI là nơi chia sẻ hướng dẫn về các loại hình Yoga khác nhau đang được thực hành hiện nay, với gợi ý về những người có thể thích hoặc hưởng lợi từ mỗi kiểu cụ thể