YOGA

Để giữ cho bạn đi đúng hướng từ trạng thái mới bắt đầu, cơ bản đến nâng cao và tiếp tục luyện tập thường xuyên. FITI sẽ hướng dẫn bạn đưa ra mục tiêu tập Yoga có thể đạt được ở mọi cấp độ