YOGA

Hỏi bất kỳ người tập yoga nào để xác định kiến thức tập Yoga, và bạn có thể sẽ nhận được vô số câu trả lời. Đối với một số người, đó là một cách để họ cảm thấy thoải mái trong cơ thể. Đối với những người khác, đó là một thực hành tâm linh, và đối với nhiều người, đó là một cách sống. Nhưng bất kể phương pháp tiếp cận của bạn là gì, FITI có thể giúp bạn định hình lại và làm sáng tỏ các kiến thức tập Yoga