GYM & FITNESS

Hình thức tập Gym phù hợp là điều cần thiết để thành công khi luyện tập cho bất cứ bài tập Gym. Chất lượng ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bạn, nhiều hơn là số lượng. Thời gian chịu lực, góc chuyển động, phạm vi chuyển động. Nhiều yếu tố khác đều góp phần tạo nên một buổi tập sức đề kháng cụ thể. Điều quan trọng là phải hiểu cơ chế đào tạo thích hợp để có được lợi ích nhiều nhất từ ​​thời gian của bạn