Thông tin huấn luyện viên

Chúc mừng bạn đã mong muốn trở thành một huấn luyện viên Yoga. Đó là một cuộc hành trình vô cùng tuyệt vời và bổ ích mà bạn sắp bắt đầu. Có rất nhiều điều cần chú ý trước khi bắt đầu một khóa học có thể sẽ thay đổi cuộc đời bạn