YOGA

Nếu bạn muốn thử một bài tập yoga nhưng lo lắng về việc là người mới bắt đầu, đừng sợ. FITI ở đây để xoa dịu thần kinh của bạn và chuẩn bị hướng dẫn tập Yoga cho bạn đầu tiên. Điều quan trọng nhất cần nhớ là FITI môi trường thân thiện, sẽ không ai chỉ trích bạn vì bạn là chính bạn