Hình thức tập gym

Bất kể mục tiêu tập Gym của bạn là gì, tập Gym tại nhà là một cách tuyệt vời để có được thân hình cân đối mà không tốn chi phí thành viên phòng tập thể dục. Nhưng trước khi chạy ra ngoài để mua các trang bị, hãy dành chút thời gian xem xét loại bài tập bạn muốn thực hiện tại FITI. Sau đó, tìm ra bao nhiêu không gian và những loại thiết bị bạn cần để hoàn thành chúng