GYM & FITNESS

Bạn muốn tham gia một chương trình tăng cường sức mạnh hoặc cử tạ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã nghe nhiều tới các bài tập nhưng không biết thực hiện như thế nào cho đúng? FITI giới thiệu tới bạn các cách hướng dẫn tập Gym chi tiết, để bạn trả lời những câu hỏi này, bạn có thể tiếp tục và thử sức với các bài tập khác.