Lưu ý

Cách bạn ăn và những gì bạn làm trong những giờ sau khi tập Gym có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc liệu cơ thể bạn có tiếp tục đốt cháy nhiều calo hơn, hồi phục và xây dựng cơ bắp ở tất cả những nơi bạn muốn, hoặc nếu bạn chỉ đơn giản là vẫn như vậy và không thấy bất kỳ kết quả