Sức khỏe tinh thần

Bề ngoài thì suy nghĩ tích cực nghe có vẻ hữu ích. Hầu hết chúng ta thích sống tích cực hơn là tiêu cực. Tuy nhiên, suy nghĩ tích cực cũng là một thuật ngữ mềm mỏng và dễ bị loại bỏ. Trong thế giới thực, nó hiếm khi có cùng sức nặng với những từ như đạo đức làm việc hoặc kiên trì