HEALTHY LIFESTYLE

Sức khỏe tinh thần tốt có nghĩa là nhìn chung có thể suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng theo những cách bạn cần và muốn sống cuộc sống của mình. Nhưng nếu bạn trải qua một giai đoạn sức khỏe tinh thần kém, bạn có thể thấy những cách bạn thường xuyên suy nghĩ, cảm nhận hoặc phản ứng trở nên khó khăn, hoặc thậm chí là không thể đối phó được. Điều này có thể cảm thấy tồi tệ như một căn bệnh thể chất, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn