Rèn luyện thể chất

Đi bộ cải thiện sức khỏe nhằm vào những người không hoạt động, những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc hoạt động thể chất nhiều hơn. Điều này có thể bao gồm những người đã không hoạt động trong một thời gian và muốn bắt đầu lại. Những người đang hồi phục sức khỏe hoặc đang quản lý một tình trạng bệnh lâu dài và bất kỳ ai được chuyên gia y tế cho biết rằng họ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn tích cực