Rèn luyện thể chất

Chạy bộ giúp cơ thể giảm cân và cải thiện sức khỏe chung. Chạy bộ đòi hỏi nhiều cơ bắp hơn đi bộ và ai cũng có thể thực hiện được. Nó có cường độ cao hơn đi bộ. Tốc độ chạy bị ảnh hưởng bởi độ dài và tần suất sải chân cũng như tổng thể lực của cơ thể