Mục tiêu tập Yoga

Yoga trị liệu là một lĩnh vực đang phát triển và các bằng chứng khoa học đã bắt đầu nhấn mạnh tính hiệu quả của nó. Nó được sử dụng để điều trị các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần hiện có, nhưng cũng có thể được sử dụng như một chiến lược tự chăm sóc để phòng ngừa và duy trì