Cấp độ luyện tập Yoga

Những tư thế yoga nâng cao có thể khiến bất kỳ ai mới bắt đầu tập luyện có ý nghĩ sai lầm. Những người mới bắt đầu thường nghĩ rằng linh hoạt tự nhiên hoặc có một hình dạng cơ thể nhất định là những điều kiện để trở thành một học viên nghiêm túc của yoga. May mắn thay, những quan niệm này là quan niệm sai lầm. Yoga là một môn tập luyện toàn diện mà điều kiện cần thiết duy nhất là bạn phải xuất hiện một cách đơn giản